Wat is energie?

Energie is een ruim begrip, je kunt het niet waarnemen en het is niet altijd te meten Want alles om ons heen is energie. De oude Grieken zeiden al dat alles stroomt -panta rhei. Ook de moderne natuurkunde beschouwt het hele universum als energie-in beweging en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Maar ook ons lichaam is een dynamisch energiesysteem, dat aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Het is een subjectieve energie die niet zichtbaar en meetbaar is, maar die we wel kunnen voelen als we 'bruisen van energie', ergens 'energie van krijgen', of ergens juist 'geen energie voor hebben'. Het lichaam als energiesysteem is gemakkelijk te begrijpen aan de hand van de eeuwenoude Tao-filosofie en de moderne wetenschappelijke theorieen uit de Quantummechanica. In Oosterse culturen kom je dit fenomeen ook tegen. In China wordt het aangeduid als chi, in India als prana, in Japan als ki, in Afrika als voodo in Hawai als mana en in Egypte als ka. In de Westerse wereld bevestigde Sigmund Freud de Oosterse opvattingen onder de naam libido,terwijl Wilhelm Reich het orgone noemde. Maar hoe we het ook noemen, het is één grote lichtende creatieve geest van denken, voelen en willen. Een vitale levende energie die zich in en rondom het lichaam bevindt en die in ons dagelijkse leven een bron van inspiratie en kracht kan zijn.