Verbonden ademen

Er is sprake van een verbonden ademhaling wanneer de in-en uitademing een doorlopende vloeiende beweging is, zonder onderbreking of pauze. Ademen is energie, als we intensief en verbonden ademen is er een volledige doorstroming van energie en zijn we in contact met ons gevoel. Als we dus niet in contact met ons gevoel willen zijn zullen we niet alleen de ademhaling onderdrukken, maar ook de energie- in beweging. Bij een voortdurende onderdrukking van ons gevoel zal ook het onderdrukken van de ademhaling en de energie-in beweging permanent worden. Maar een ademhaling die ons gevoel onderdrukt, kan ons gevoel ook weer bevrijden. Door bewust verbonden te ademen komen we niet alleen weer in contact met de energie-in beweging maar ook met het gevoel dat ooit de aanleiding was tot het onderdrukken ervan. Hoe moeilijk het ook lijkt om dit gevoel nu volledig te accepteren, hoe gespannen we ook zijn, we kunnen altijd aandachtig en verbonden blijven ademen. Door op deze wijze te ademen zullen we merken dat we ons niet meer verzetten tegen dit gevoel, waardoor we het vanzelf gaan accepteren. Het is ook voelbaar dat we meer ontspannen zijn en gemakkelijker meestromen met de energie -in beweging.