Innerlijke houding

In Energetisch ademwerk ligt de nadruk op een innerlijke houding, dat is het eerste basiselement. Een innerlijke houding ten aanzien van de inhoud is belangrijker dan de inhoud van wat voor energie-in beweging dan ook. Of het nu om verdriet-energie, boosheid-energie of plezier-energie gaat. Met een innerlijke houding bedoel ik de wijze waarop we met de energie-in beweging omgaan. Gelukkig zijn en ongelukkig zijn, succes en falen hangt grotendeels af van hoe wij omgaan met de constante stroom van energie-in beweging. Of we goed of slecht met een willekeurig gevoel omgaan hangt af van de houding die we er tegen over aannemen. Wij hebben geen negatieve gevoelens omdat er onaangename dingen gebeuren en positieve gevoelens omdat er aangename dingen gebeuren. Het ervaren van negatieve en positieve gevoelens komt voort uit persoonlijke aannames, keuzes en handelen. Onze innerlijke houding ten aanzien van de inhoud bepaalt in feite hoe we er mee omgaan. Kunnen we er 'ja' tegen zeggen, of moet het anders? Kunnen we doelbewust richting geven aan de energie-in beweging, door vanuit een accepterende houding om te gaan met de inhoud die hier-en nu aanwezig is? Afhankelijk van het antwoord hierop komen we wel of niet in een toestand van fysiek en psychisch welbevinden.