Het onderdrukken van energie-in beweging

Omdat je als kind alles moest doen om te overleven heb je geleerd de energie-in beweging zoals verdriet, woede en angst te onderdrukken. Bijvoorbeeld, in plaats van verdriet -energie er uit te huilen, hield je deze in. Dit deed je om alsnog liefde te krijgen en geaccepteerd te worden. Maar deze onderdrukte emotionele energie is nu alleen nog de onbewuste oorzaak van ongewenst gedrag, die je niet langer van dienst is. Onderdrukken betekent 'wegduwen'. Het is het wegduwen en blokkeren van energie-in beweging. Een proces van onderdrukking bestaat uit vier elementen. Een innerlijke 'nee-houding' is het eerste element van onderdrukking. Hierbij wordt de gedachte opgeroepen 'ik wil dit gevoel niet', 'ik verzet me er tegen'. Het tweede element van onderdrukking komt hier uit voort; de gevoelsenergie-in beweging van dat moment wordt hierdoor niet geaccepteerd Het derde element van onderdrukking zorgt voor fysieke samentrekking, dat zich uit in chronische spierspanning. Het vierde element van onderdrukking betreft de ademhaling. Want als je een emotie wilt onderdrukken moet je ook de ademhaling onderdrukken. Ademen is voelen, telkens wanneer je niet wilt voelen ga je instinctief en onbewust minder ademen. Overigens doen deze vier elementen zich niet achtereenvolgend voor, maar gelijktijdig. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Elk element staat energetisch in relatie tot het andere. Je kunt energie-in beweging alleen onderdrukken door alle vier elementen te onderdrukken.