Creatieve keuzes maken

Ieder van ons beschikt over een aangeboren vermogen om energie-in beweging een zinvolle richting te geven. Je kunt de beschikbare energie doelbewust sturen naar een specifieke manifestatie door middel van je denken. Zoals je denkt, zo neemt energie vorm aan. Zoals je voelt , zo beweegt je energie. Wanneer je weet wat je wilt, wat je gaat doen of wie je wilt worden zal de energie zich overeenkomstig in die richting bewegen. Als je een duidelijk beeld van de toekomst hebt zal de energie zich in beweging zetten om dit beeld te verwezenlijken. Wanneer je je bewust openstelt voor anderen zal de energie zich in beweging zetten om zich te verbinden met anderen. Wanneer je energie- in beweging brengt wordt het materie. Energie-in beweging is de grondstof waarmee je je eigen werkelijkheid gestalte kunt geven Je kunt alles wat je nastreeft bereiken naar gelang je deze creatieve kracht vorm en richting kunt geven. Succes of falen, gelukkig of ongelukkig zijn hangt grotendeels af van de houding die je tegenover de energie- in beweging aanneemt. De juiste houding is een houding die de huidige omstandigheden accepteert, terwijl je daarin ontspant en met die omstandigheden mee ademt. Dit stimuleert de vrijstromende energie, waardoor je meer aanwezig kunt zijn en meer in contact bent met wat je wel en niet wilt.