Creatieve impulsen

Zoals eerder gezegd kan energie- in beweging zich manifesteren in reactieve-en creatieve impulsen. Reactieve impulsen zijn gerelateerd aan onverwerkt materiaal uit het verleden. Creativiteit is een bewegingsimpuls die zijn oorsprong vindt in het hier-en nu. Het kent geen verleden, maar ook geen toekomst.Want zodra het overwerkte materiaal uit het verleden is geintegreerd komen we in het hier-en nu en is er aanwezigheid. Vanuit die aanwezigheid wordt het mogelijk op een creatieve wijze gebruik te maken van ervaringen uit het verleden in plaats van er op te reageren. Het stelt ons in staat om op een volwassen en creatieve wijze om te gaan met het gevoel van onvervuld zijn. Dat houdt in dat we er één mee zijn en het volledig in ons bewustzijn kunnen toelaten zonder er voorwaarden aan te stellen. Op dat moment wordt de energie van ons onvervulde verlangen herleidt naar de bron waar deze uit voortkomt. Zodra we gaan voelen dat we zelf de bron zijn van ons onvervuld zijn keert de energie die eerst naar buiten gericht was terug naar zijn oorsprong. Dit komt omdat de drang die we hadden om onze verlangens te vervullen en onze omgeving te veranderen volledig tot rust is gekomen. Wanneer we ons openstellen voor de energie die weer vrijelijk tot onze beschikking staat, gaan we stromen. Dat wil zeggen dat we er plezier aan gaan beleven. Want het roept gevoelens op van ruimte, vreugde en bevrijding.