Ten geleide

Energie is onze gemeenschappelijke basis. We zijn energetische wezens. Niet alleen ons fysieke lichaam, maar ook ons denken en voelen worden voortdurend voorzien van een constante stroom levensenergie. Zodra we ons open kunnen stellen voor deze alles doordringende levenskracht, zijn lichaam en geest vrij van alle conditioneringen en emotionele bagage die we voortdurend met ons mee slepen. Maar helaas houden we onszelf weg van deze vrije energiestroom. Sterker nog, we wijzen het af, we accepteren het niet, we willen het niet voelen. Dit brengt een zekere mate van spanning met zich mee. Door 'nee' te zeggen tegen deze energiestroom moeten lichaam en geest zich samentrekken en verkrampen. Terwijl tegelijkertijd onze ademhaling stokt. Want om een gevoel te verdringen moeten we actief de ademhaling verdringen. Dit blokkeert de natuurlijke energiebanen. Deze drie elementen van verdringing vinden gelijktijdig plaats. Energetisch ademwerk keert dit hele proces om. Door een andere houding aan te nemen tegenover dit proces kunnen we de ademhaling samen laten vallen in een klimaat van actieve acceptatie, dynamische ontspanning en creatieve intentie. Hierbij kunnen we het gevoel krijgen dat we volledig aanwezig zijn en in alle vrijheid mee bewegen met de onvoorspelbare stroom van het leven.

Wat is energetisch ademwerk

Energetisch Ademwerk is één van de methoden van Bevrijdend Ademwerk. Deze methode is met name ontwikkeld voor de gevorderde 'ademer'. Want het gaat hier niet meer om iets of iemand anders te worden. Het gaat ook niet om je beter te voelen of je te bevrijden van allerlei psychische en psychosomatische klachten. Waar het hier wel om gaat is om een proces opgang te brengen naar een ongeconditioneerde vrije aanwezigheid. Door de ademhaling samen te laten vallen met een innerlijke houding van actieve-acceptatie, dynamische- ontspanning, verbonden ademhaling en een creatieve-intentie kun je een gevoel krijgen van 'alles is perfect zoals het is'. Ik noem dit 'stromen'. 'Stromen' is een natuurlijke bewustzijnstoestand waarin emoties werkzaam zijn zonder deze te onderdrukken of uit te drukken. Dat wil zeggen geen emotionele uitingen, geen catharsis, als manier om ergens vanaf te komen. Dit betekent overigens niet dat wanneer emoties spontaan naar boven komen je deze niet zou mogen uiten. Het gaat er meer om dat je een bewuste keuze kunt maken of je de emotie kan en wil dragen, of dat je er van af wilt. Het is een proces dat gericht is op het leren aanwezig te zijn bij alles wat er is en er niet in vast te blijven zitten. Je legt het accent op aanvaarding van hetgeen er nu is en ontspant in zoals je nu bent. Hierdoor kun je het gevoel krijgen dat je mee resoneert met de eeuwige stroom van energie-in beweging.

Wat is energie?

Energie is een ruim begrip, je kunt het niet waarnemen en het is niet altijd te meten Want alles om ons heen is energie. De oude Grieken zeiden al dat alles stroomt -panta rhei. Ook de moderne natuurkunde beschouwt het hele universum als energie-in beweging en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Maar ook ons lichaam is een dynamisch energiesysteem, dat aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Het is een subjectieve energie die niet zichtbaar en meetbaar is, maar die we wel kunnen voelen als we 'bruisen van energie', ergens 'energie van krijgen', of ergens juist 'geen energie voor hebben'. Het lichaam als energiesysteem is gemakkelijk te begrijpen aan de hand van de eeuwenoude Tao-filosofie en de moderne wetenschappelijke theorieen uit de Quantummechanica. In Oosterse culturen kom je dit fenomeen ook tegen. In China wordt het aangeduid als chi, in India als prana, in Japan als ki, in Afrika als voodo in Hawai als mana en in Egypte als ka. In de Westerse wereld bevestigde Sigmund Freud de Oosterse opvattingen onder de naam libido,terwijl Wilhelm Reich het orgone noemde. Maar hoe we het ook noemen, het is één grote lichtende creatieve geest van denken, voelen en willen. Een vitale levende energie die zich in en rondom het lichaam bevindt en die in ons dagelijkse leven een bron van inspiratie en kracht kan zijn.

Levensenergie

Levensenergie of levenskracht is niet alleen een energie die door ons lichaam stroomt en ons inspiratie, kracht en vitaliteit geeft. Levensenergie vinden we ook bij alle natuurlijk leven, want zonder energie is er geen beweging en dus geen leven mogelijk, het is onze levensbron. Als de energie uit die bron vrij kan stromen zijn we volledig aanwezig en daarmee in contact met onze eigen aard, met onze unieke eigenheid. Het is geen manier om iets of iemand anders te worden, het is gewoon het meestromen met onze eigen energie. We kennen dan geen angst en onzekerheid en weten precies wat we wel en niet willen. Het is een scheppingskracht die ons het vermogen geeft om ons leven te leven in overeenstemming met die we in wezen zijn. Wij denken, voelen, handelen en maken keuzes in harmonie met onze eigen oorspronkelijkheid. Vanuit onze eigen aard is er ook een natuurlijke interesse in de buitenwereld. Want de eigenschap van onze levensenergie is sociaal en contact-zoekend. We zien dat ook bij planten, de wortels voeden zich in hun eigen grond, terwijl de bladeren contact zoeken met de zon. Nog een ander aardig voorbeeld van de beweging van levensenergie is het volgende: Wanneer je deze website interessant vindt, dan beweegt jouw levensenergie daar naar toe. Je neemt de informatie in je op, verwerkt het, waarna de kennis die eerst buiten je was nu een deel van jou is geworden.

Het lichaam als energie-systeem

Ons lichaam is niet een statische fysieke massa. Ons lichaam wordt tot leven gebracht door een energiesysteem. Het is in feite een kolkende dynamische hoeveelheid elektromagnetische energie. Waar leven is, stroomt energie en energie stroomt van + (plus) naar - (min), net zoals bijvoorbeeld het magnetisch energieveld van een batterij. Deze gepolariseerde energie beinvloedt zowel het fysieke lichaam als de emotionele en mentale systemen. Elk magnetisch of energieveld kent een positieve pool en een negatieve pool. Zonder positieve pool ontstaat er geen energie en zonder negatieve pool evenmin. Beide polen zijn daar voor nodig. De positieve pool heeft altijd te maken. met het streven naar iets wat aangenaam voor ons is. En de negatieve pool houdt verband met het vermijden wat onaangenaam voor ons is. We noemen iets positief als het overeenkomt met onze wensen en verlangens. Voorbeelden van positieve emoties zijn: vertrouwen, vreugde, liefde, compassie, inspiratie, hoop en extase. Positieve emoties doen zich voor als energie-in beweging die prettig voor ons aanvoelt. Het kost ons dan ook geen enkele moeite om ze te accepteren. Negatieve emoties dienen zich aan als we niet kunnen accepteren wat er gebeurt Voorbeelden hiervan zijn: woede, angst, verdriet, haat, schuld, schaamte en afgunst. Toch zijn ook zij essentiele aspecten van het bestaan. Wanneer we emoties eenmaal gaan zien als energie-in beweging, met een groot vermogen aan creativiteit en heling. zullen we niet langer denken in termen van positieve en negatieve emoties.

Energie in beweging

Een emotie bestaat uit energie. Terwijl het woord emotie letterlijk beweging betekent. Dus wat mij betreft zijn emoties niets anders dan energie- in beweging. Wanneer we ons angstig, verdrietig of blij voelen is dat niet anders dan het waarnemen van energie-in beweging. Net zoals een rivier stroomt zo beweegt emotionele energie zich ook als een voortdurende stromende aanwezigheid in ons leven. Het uiteindelijke resultaat van elke willekeurige energie-in beweging hangt af van wat wij in feite met die energie doen. Wat voor innerlijke houding we daar tegenover aannemen. Accepteren we de energie-in beweging en stromen we er in mee, of stappen we weer in ons oude patroon van uitdrukken of onderdrukken. Maar in de meeste gevallen onderdrukken we emoties. Als onderdrukking echter een gewoonte wordt, ontstaat er een emotionele lading. Kenmerken van een emotionele lading is het onaangename en vervelende gevoel dat we er bij hebben. Dit komt omdat we te maken hebben met energie-in beweging die opgesloten en geblokkeerd is en die onder controle moet worden gehouden. Opgesloten energie-in beweging stopt echter niet als zij wordt onderbroken. Zij veranderd slechts in energetische weerstand. We gaan ons er tegen verzetten, we willen dat onaangename gevoel niet. Op dat moment besluiten we om de energie-in beweging af te wijzen en niet te accepteren.

Het onderdrukken van energie-in beweging

Omdat je als kind alles moest doen om te overleven heb je geleerd de energie-in beweging zoals verdriet, woede en angst te onderdrukken. Bijvoorbeeld, in plaats van verdriet -energie er uit te huilen, hield je deze in. Dit deed je om alsnog liefde te krijgen en geaccepteerd te worden. Maar deze onderdrukte emotionele energie is nu alleen nog de onbewuste oorzaak van ongewenst gedrag, die je niet langer van dienst is. Onderdrukken betekent 'wegduwen'. Het is het wegduwen en blokkeren van energie-in beweging. Een proces van onderdrukking bestaat uit vier elementen. Een innerlijke 'nee-houding' is het eerste element van onderdrukking. Hierbij wordt de gedachte opgeroepen 'ik wil dit gevoel niet', 'ik verzet me er tegen'. Het tweede element van onderdrukking komt hier uit voort; de gevoelsenergie-in beweging van dat moment wordt hierdoor niet geaccepteerd Het derde element van onderdrukking zorgt voor fysieke samentrekking, dat zich uit in chronische spierspanning. Het vierde element van onderdrukking betreft de ademhaling. Want als je een emotie wilt onderdrukken moet je ook de ademhaling onderdrukken. Ademen is voelen, telkens wanneer je niet wilt voelen ga je instinctief en onbewust minder ademen. Overigens doen deze vier elementen zich niet achtereenvolgend voor, maar gelijktijdig. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Elk element staat energetisch in relatie tot het andere. Je kunt energie-in beweging alleen onderdrukken door alle vier elementen te onderdrukken.

Het uitdrukken van energie-in beweging

Er is maar één soort energie. Deze energie stroomt uit zichzelf naar alle richtingen, ze volgt geen bepaalde koers. Het is de mens zelf die er een bepaalde richting aangeeft. Woede is bijvoorbeeld zo'n richting. Wanneer we het over woede hebben denken we meteen aan het spontaan uiting geven aan onbeheerste woede uitbarstingen. Maar dit zijn slechts de uiterlijke verschijningen van energie-in beweging. Want woede is niet hetzelfde als te keer gaan en verdriet niet gelijk aan huilen. Sommige mensen blijven maar te keer gaan zonder hun woede kwijt te raken. Anderen huilen al jarenlang zonder van hun verdriet af te komen. Natuurlijk is altijd beter om energie-in beweging naar buiten te brengen, in plaats van ze binnen te houden. Want door stoom af te blazen, wordt voorkomen dat de ketel ontploft. Maar er gebeurt niets om het teveel aan stoom te voorkomen. Hoe we ook gillen of schreeuwen als dit gebeurt in combinatie met een onbewuste houding van niet-acceptatie, fysieke spanning en het onderdrukken van de ademhaling, blijft de oorzaak van het teveel aan stoom onopgelost. Op deze wijze heeft het tot uiting brengen van emotionele energie geen enkel effect.

Reactieve impulsen

Energie-in beweging kan zich manifesteren in reactieve-en creatieve impulsen. Reactiviteit is een bewegingsimpuls die aangestuurd wordt door een onderdrukte emotionele lading. Ze komt voort uit verdrongen innerlijke problematiek. Reactiviteit roept voortdurend een onaangenaam innerlijk gevoel op van leegte, een niet vervuld zijn, en daarmee een nooit eindigend verlangen om daar vanaf te komen. Maar het verlangen naar meer inhoud kan op deze wijze onmogelijk vervuld worden. Vervulling hier van is slechts mogelijk door het integreren van de oorzaak, en dat is de emotionele lading. Toch trachten we deze innerlijke leegte op te vullen met allerlei verslavingen zoals voedsel, sex, drank, drugs, medicatie en werk. Maar ook door zogenaamde zelfhulp boeken te lezen, of door het jarenlang 'shoppen' langs spirituele workshops, cursussen en retraites. Geen van deze externe benaderingen zal echter ooit een bevredigend en blijvend resultaat opleveren. Reactiviteit roept voortdurend het verlangen op om al ons doen en laten te manipuleren, omdat we denken dat we ons dan comfortabel en op ons gemak zullen gaan voelen. Dit verlangen wordt geboren uit ons onvermogen om volledig transparant te zijn en met volle teugen te genieten van 'dat alles er mag zijn zoals het is'. Want acceptatie van het huidige moment is het gereedschap waarbij wij de wereld kunnen waarnemen zoals hij is. Reactiviteit daar en tegen wordt gedreven door interpretaties en overtuigingen die voortkomen uit niet geintegreerde ervaringen uit het verleden

Creatieve impulsen

Zoals eerder gezegd kan energie- in beweging zich manifesteren in reactieve-en creatieve impulsen. Reactieve impulsen zijn gerelateerd aan onverwerkt materiaal uit het verleden. Creativiteit is een bewegingsimpuls die zijn oorsprong vindt in het hier-en nu. Het kent geen verleden, maar ook geen toekomst.Want zodra het overwerkte materiaal uit het verleden is geintegreerd komen we in het hier-en nu en is er aanwezigheid. Vanuit die aanwezigheid wordt het mogelijk op een creatieve wijze gebruik te maken van ervaringen uit het verleden in plaats van er op te reageren. Het stelt ons in staat om op een volwassen en creatieve wijze om te gaan met het gevoel van onvervuld zijn. Dat houdt in dat we er één mee zijn en het volledig in ons bewustzijn kunnen toelaten zonder er voorwaarden aan te stellen. Op dat moment wordt de energie van ons onvervulde verlangen herleidt naar de bron waar deze uit voortkomt. Zodra we gaan voelen dat we zelf de bron zijn van ons onvervuld zijn keert de energie die eerst naar buiten gericht was terug naar zijn oorsprong. Dit komt omdat de drang die we hadden om onze verlangens te vervullen en onze omgeving te veranderen volledig tot rust is gekomen. Wanneer we ons openstellen voor de energie die weer vrijelijk tot onze beschikking staat, gaan we stromen. Dat wil zeggen dat we er plezier aan gaan beleven. Want het roept gevoelens op van ruimte, vreugde en bevrijding.

Stromen

Voor alsnog lijkt het er op dat wij slechts twee mogelijkheden hebben als we een gevoel ervaren. Of onderdrukken of uitdrukken. Maar of we nu voor onderdrukken of uitdrukken kiezen, het uitgangspunt blijft hetzelfde. We onderdrukken-of drukken een gevoel uit, om er vanaf te komen. Maar er is nog een mogelijkheid, we kunnen ook kiezen om een gevoel te ervaren zonder deze te onderdrukken of uit te drukken. Dus als we bijvoorbeeld boos zijn, leven we die boosheid-energie niet uit, noch slikken we deze in. Ik noem dit 'stromen'. 'Stromen' betekent in feite meestromen met elke innerlijke gevoelsbeweging. We zijn aanwezig bij wat zich aandient We duwen niets weg en we grijpen niets vast. Met stromen worden gevoelens volledig geaccepteerd. Stromen integreert alle aspecten van de mens. Stromen gebeurt als ons afgescheiden en verdeelde ik weer als één geheel gaat functioneren. Wanneer we stromen lijkt ons werk en onze relaties zonder moeite te gaan en gaat onze creativiteit werken. We hebben het gevoel dat we ' in topconditie zijn', 'dat alles op rolletjes gaat', en ' dat we alles onder controle hebben'. Het is een bewustzijnstoestand waarin emotionele gevoelens kunnen worden getransformeerd in vrije energie. Vanuit deze vrije energie hebben we een goed beeld van de werkelijkheid en wat de werkelijkheid met ons op dat moment doet. Dit gaat vaak gepaard met een verandering van zelfbeeld.

Innerlijke houding

In Energetisch ademwerk ligt de nadruk op een innerlijke houding, dat is het eerste basiselement. Een innerlijke houding ten aanzien van de inhoud is belangrijker dan de inhoud van wat voor energie-in beweging dan ook. Of het nu om verdriet-energie, boosheid-energie of plezier-energie gaat. Met een innerlijke houding bedoel ik de wijze waarop we met de energie-in beweging omgaan. Gelukkig zijn en ongelukkig zijn, succes en falen hangt grotendeels af van hoe wij omgaan met de constante stroom van energie-in beweging. Of we goed of slecht met een willekeurig gevoel omgaan hangt af van de houding die we er tegen over aannemen. Wij hebben geen negatieve gevoelens omdat er onaangename dingen gebeuren en positieve gevoelens omdat er aangename dingen gebeuren. Het ervaren van negatieve en positieve gevoelens komt voort uit persoonlijke aannames, keuzes en handelen. Onze innerlijke houding ten aanzien van de inhoud bepaalt in feite hoe we er mee omgaan. Kunnen we er 'ja' tegen zeggen, of moet het anders? Kunnen we doelbewust richting geven aan de energie-in beweging, door vanuit een accepterende houding om te gaan met de inhoud die hier-en nu aanwezig is? Afhankelijk van het antwoord hierop komen we wel of niet in een toestand van fysiek en psychisch welbevinden.

Actieve acceptatie

Actieve- acceptatie is het tweede basiselement van energetisch ademwerk. Actieve- acceptatie wil zeggen zo volledig en volmondig 'ja zeggen' tegen de omstandigheden van het hier-en- nu. Alles is goed zoals het is. Je accepteert alles wat er gebeurt, de steeds veranderende omgeving, je lichaam, je gedachten en emoties. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want normaal gesproken streef je altijd naar verandering. Je kunt je pas goed voelen, als dat onaangename gevoel weg is. Je kunt jezelf pas accepteren, als je anders bent. Maar met actieve acceptatie steek je daar geen energie meer in. Je steekt ook geen energie meer in in het weerstand bieden of ontkennen van iedere opkomende negatieve of teleurstellende ervaring. Je sluit je er niet meer voor af, maar staat open om de ervaring met aandacht en acceptatie tegemoet te treden. Overigens is het voelen van emotionele energie niet hetzelfde als het accepteren ervan. Net zo min is het uiten van emotionele energie hetzelfde als het accepteren ervan. Je kunt er zelfs tot in de eeuwigheid mee doorgaan zonder dat er iets fundamenteels verandert. Pas als je de emotionele energie tegemoet treedt vanuit een diepgaande accepterende houding verandert er iets wezenlijks Dan ontstaat er een diepgaande ontspanning omdat de drang naar verandering tot rust is gekomen.

Dynamische ontspanning

Dynamische ontspanning is het derde basiselement van energetisch ademwerk. Het is een ontspanning die niet statisch is maar levendig en waarin innerlijke beweging of bewogenheid de overhand heeft. Zonder de innerlijke houding van actieve- acceptatie is dynamische- ontspanning echter onmogelijk. Door acceptatie hoeven we deze ontspanning alleen nog maar toe te laten. We hoeven niets speciaals te doen. We kunnen gewoon ontspannen in wie we zijn. Dat lijkt gemakkelijk maar is het niet. Want we hebben gewoonlijk altijd het idee dat we iets speciaals moeten doen, om iets te bereiken. We denken altijd dat we bepaalde oefeningen moeten doen, instructies moeten volgen. of op zijn minst toch heel erg ons best moeten doen. Dit kunnen echter belemmeringen zijn om echt te ontspannen. Ook kunnen we, als we net begonnen zijn met dynamische- ontspanning soms een gevoel krijgen 'dat we niet weten wat we moeten doen'. Dit onwennige gevoel verdwijnt echter naarmate de ontspanning dieper gaat. Door dynamisch te ontspannen komt emotionele energie in beweging die zich vervolgens verspreid en krachtiger wordt. Niet alleen leeft ons lichaam op, ook gevoelens en gedachten komen tot leven. Zo komen we weer in contact met de van oorsprong beweeglijke en stromende energie van lichaam en geest

Verbonden ademen

Er is sprake van een verbonden ademhaling wanneer de in-en uitademing een doorlopende vloeiende beweging is, zonder onderbreking of pauze. Ademen is energie, als we intensief en verbonden ademen is er een volledige doorstroming van energie en zijn we in contact met ons gevoel. Als we dus niet in contact met ons gevoel willen zijn zullen we niet alleen de ademhaling onderdrukken, maar ook de energie- in beweging. Bij een voortdurende onderdrukking van ons gevoel zal ook het onderdrukken van de ademhaling en de energie-in beweging permanent worden. Maar een ademhaling die ons gevoel onderdrukt, kan ons gevoel ook weer bevrijden. Door bewust verbonden te ademen komen we niet alleen weer in contact met de energie-in beweging maar ook met het gevoel dat ooit de aanleiding was tot het onderdrukken ervan. Hoe moeilijk het ook lijkt om dit gevoel nu volledig te accepteren, hoe gespannen we ook zijn, we kunnen altijd aandachtig en verbonden blijven ademen. Door op deze wijze te ademen zullen we merken dat we ons niet meer verzetten tegen dit gevoel, waardoor we het vanzelf gaan accepteren. Het is ook voelbaar dat we meer ontspannen zijn en gemakkelijker meestromen met de energie -in beweging.

Creatieve keuzes maken

Ieder van ons beschikt over een aangeboren vermogen om energie-in beweging een zinvolle richting te geven. Je kunt de beschikbare energie doelbewust sturen naar een specifieke manifestatie door middel van je denken. Zoals je denkt, zo neemt energie vorm aan. Zoals je voelt , zo beweegt je energie. Wanneer je weet wat je wilt, wat je gaat doen of wie je wilt worden zal de energie zich overeenkomstig in die richting bewegen. Als je een duidelijk beeld van de toekomst hebt zal de energie zich in beweging zetten om dit beeld te verwezenlijken. Wanneer je je bewust openstelt voor anderen zal de energie zich in beweging zetten om zich te verbinden met anderen. Wanneer je energie- in beweging brengt wordt het materie. Energie-in beweging is de grondstof waarmee je je eigen werkelijkheid gestalte kunt geven Je kunt alles wat je nastreeft bereiken naar gelang je deze creatieve kracht vorm en richting kunt geven. Succes of falen, gelukkig of ongelukkig zijn hangt grotendeels af van de houding die je tegenover de energie- in beweging aanneemt. De juiste houding is een houding die de huidige omstandigheden accepteert, terwijl je daarin ontspant en met die omstandigheden mee ademt. Dit stimuleert de vrijstromende energie, waardoor je meer aanwezig kunt zijn en meer in contact bent met wat je wel en niet wilt.

Mijn Praktijk

Bevrijdend Ademwerk is de privépraktijk van Willem Overvliet. Hij is vanaf 1976 actief bezig met Bevrijdend Ademwerk,waarvan sinds 1985 beroepsmatig. Bevrijdend Ademwerk bestaat uit een tiental vormen van Ademwerk. Ik biedt een compleet pakket aan van; voorlichting, individuele consulten, groepswerk en twee beroepsopleidingen. De kleinschalige opzet  (er wordt zowel één op één gewerkt als met groepjes van 4-6 mensen) is  zeer flexibel, het maakt het gemakkelijk in te spelen op individuele behoeften en wensen. De kracht van kleinschaligheid ligt bovendien in het aanbieden van een meer persoonlijke intensieve begeleiding in een prettige sfeer die stimuleert en inspireert in een veilige omgeving. Er is meer persoonlijke aandacht en betrokkenheid tussen client en therapeut, student en docent De methoden die worden gebruikt zijn stuk voor stuk krachtig te noemen. Zij zijn gebaseerd op bijna 30 jaar praktijkervaring. Ik pretendeer een specialisatie op dit gebied te hebben.

Praktijkinformatie

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres. Telefoon: 070-3200035. Email: willemovervliet@gmail.com INGbank:  NL07INGB0005758493.  In mijn Praktijk geef ik voornamelijk voorlichting,individuele sessies,groepswerk, bijscholing, supervisie en een beroepsopleiding. Het telefoonnummer van de Praktijk is 070-3200035. Alle telefonisch contact loopt via dit vaste nummer. Ik ben niet mobiel bereikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de Praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De Praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45) als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid